Page 1 - IE 60
P. 1W następnych aktualizacjach poradnika Instalacje
„Instalacje elektryczne w praktyce”
elektryczneEnergia elektryczna w technice grzewczej – ogrzewanie Aktualizacja 60 w praktyce
akumulacyjne KWIECIEŃ 2015
Zasadniczą cechą ogrzewaczy akumulacyjnych jest ich zdolność
do gromadzenia energii cieplnej i oddawania jej przez dłuższy czas.
Umożliwia to ograniczenie okresu pobierania energii elektrycznej (ła- Eksperci odpowiadają na pytania Czytelników
dowania) do godzin pozaszczytowych, gdy koszt tej energii jest niższy,
a korzystanie z energii cieplnej przez całą dobę. Przewodnik projektanta instalacji elektrycznych. Część II.1:
Zasady wyboru i montażu ogrzewaczy akumulacyjnych będą tema- Wymagania podstawowe i szczegółowe dla projektowanych
tem kolejnego tekstu z cyklu poświęconego wykorzystaniu prądu elek- instalacji elektrycznych niskiego napięcia w obiekcie
trycznego w technice grzewczej. budowlanym wynikające z Polskich Norm
• Bezpieczeństwo użytkowania
• Obowiązek stosowania norm

• Zakres projektu – wymagania podstawowe
Instalacje w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych • Często spotykane niedociągnięcia
– oświetlenie • Analiza uzasadnienia uziemienia przewodu PEN
Wśród odbiorników energii elektrycznej w budynku jednorodzinnym i konieczności jego rozdziału
ważne miejsce zajmują urządzenia oświetleniowe. Ich odpowiedni Instalacje elektryczne w praktyce  Aktualizacja nr 60  KWIECIEŃ 2015 Kod dostępu do strony www.elektryczneinstalacje.wip.pl zawierającej archiwalne aktualizacje jest przesyłany indywidualnie na adres e-mailowy aktywnego Czytelnika
dobór pozwala na ograniczenie zużycia energii bez obniżania warun- Energia elektryczna w technice grzewczej: ogrzewanie
ków oświetleniowych. Nowoczesne źródła światła (oświetlenie halo- pomieszczeń – grzejniki bezpośrednie
genowe, fluorescencyjne, metalohalogenkowe, diodowe) są kilka razy • Wstęp: ogrzewanie bezpośrednie
bardziej wydajne niż tradycyjne żarówki. Jednak przy wyborze tych • Grzejniki i ich zastosowania
lamp należy postępować rozważnie, porównywać wartość strumienia • Dobór grzejnika
świetlnego, a nie mocy, zwracać uwagę na rzeczywistą trwałość źródła • Sterowniki
światła, a także miejsce jego montażu.
W tekście przedstawione będą charakterystyki poszczególnych nowo- Instalacje elektryczne w jednorodzinnych budynkach
czesnych źródeł światła oraz porady, jak unikać błędów przy instalacji mieszkalnych – cz. 2
lamp.
• Odbiorniki technicznego wyposażenia budynków mieszkalnych
• Urządzenia AGD
• Sprzęty audiowizualne i komputery
• Domowe narzędzia z napędem elektrycznym
ISBN 978-83-269-3809-2
• Urządzenia do pielęgnacji ciała
Kod dostępu do strony www.elektryczneinstalacje.wip.pl,
zawierającej archiwalne aktualizacje, jest przesyłany indywidualnie
na adres e-mailowy aktywnego Czytelnika. NIEZBĘDNIK ELEKTRYKA: Puszki elektroinstalacyjne
Archiwalne teksty można także przejrzeć na stronie • Puszki do instalacji podtynkowych i wtynkowych
www.eletryczneinstalacje.eu, wpisując kod dostępu AIE60_o4e. • Puszki do instalacji natynkowych
AIE 60
www.elektryczneinstalacje.wip.pl
   1   2   3   4   5   6